Zaniknutý hrad na Pezinskej Babe

Vedeli ste, že na úzkom hrebeni Malých Karpát ležal kedysi hrádok? Na miesto, kde pôvodne stál, sme sa boli pozrieť.

Kde sa pôvodne Pezinský hrad nachádzal?


Jeho južné úpätie ležalo 3,9 km od Psychiatrickej liečebne P. Pinela, v blízkosti kameňolomu. Nadmorská výška celej lokality je 330 až 367 m. Stredoveký hrádok ležal na dlhom úzkom hrebeni Malých Karpát nad sútokom horských potokov Sedláčkov jarok  a Blatina v Cajlanskej doline neďaleko bývalej drevorubačskej osady Rybníček.

Dostanete sa tam tak, že zaparkujete autom v lokalite Rybníček. Následne vás bude čakaž dosť krkolomný výstup na samotný vrch kopca (GPS súradnice: 48.343727, 17.222250)


Ako hrádok vyzeral?

Hrádok sa prispôsobil horskému terénu – úzkemu a dlhému skalnatému hrebeňu. Centrum tvorila viacpodlažná  obytno – obranná veže z dreva. Rozmery veže nie sú jednoznačné, museli sa prispôsobiť limitovaným rozmerom brala, ale dĺžka stien zrejme presahovala 5 metrov.  Veža bola čiastočne pokrytá vrstvou hlinenej omietky. Priamo na vežu nadväzovala ďalšia drevená stavba, sčasti zahĺbená do terénu. Opevnenie dopĺňala zrejme drevená hradba a systém obranných priekop.

Čo všetko sa tu našlo?

Nálezy pochádzajú  z obdobia vrcholného stredoveku. Archeológovia našli okrem keramiky aj veľké množstvo predmetov, ktoré súviseli s bojom- strelky šípov, kušové strelky, ostroha. Nálezy naznačovali, že mohlo ísť o Pezinský hrad, známy z písomných prameňov v súvislosti s vpádmi vojsk českého kráľa Přemysla Otakara II. do Uhorska. Konkrétne sa spomína na jar 1291, kedy sa spolu so Svätojurským hradom a Červeným Kameňom spomína ako hrad majúci vežu. Našli sa tu aj 3 strieborné mince Přemysla Otakara II. Či skutočne však na túto pevnôstku útočil Přemysl Otakar II. je naozaj otázne.


Akú funkciu mal hrad?

Hrad stál na vrchu, ktorý mal kontrolu nad menej významnou obchodno- vojenskou cestou z Pezinka do Perneka cez sedlo Javorina a do Kuchyne. 

Kto hrad objavil?

Zámok objavili v roku 2002 Peter Wittgrúber a Jirko Vitáloš.

Kedy hrad zanikol?

Hrad zanikol pravdepodobne po požiari , ktorý vznikol po ozbrojenom útoku, niekedy v poslednej tretine 13. a začiatkom 14. storočia. Neskôr  až do prelomu 15. /16. storočia bol využívaný ako oporný bod.
                                

                                   
1. WITTGRÚBER, Peter. Pezinok v 13.storočí. In: Pezinčan, august 2005.
2.POSPECHOVÁ, Petra – WITTGRÚBER, Peter.   Archeologický výskum na Pezinskom hrade. In: Pezinčan, január 2004.
3.  WITTGRÚBER, Peter. Dejiny mesta – Pezinský starhrad. In: Pezinčan, apríl 1999.
4.ORAVEC, Milan.  Novoobjavený zámok. In: Pezinčan, august 2001.
5.FARKAŠ, Zdeněk. Stredoveké opevnenie Starý zámok II pri Pezinku. In: Zborník slovenského národného múzea, roč. CIX, 2015.
6.FARKAŠ, Zdeněk – WITTGRÚBER, Peter. Dve stredoveké fortifikácie v Pezinku, časť Cajla. In. Pospechová (ed.) Bozen… Pezinok 1208- 2008, Pezinok, 2008.
7. FARKAŠ, Zdeněk. Tajomný „hrad“ v pezinských Karpatoch. In : Historika- malokarpatský historický občasník, roč. 3, jún 2014.

Leave A Reply

Navigate